Tiehallinnon Liikennekeskus

 
Lähin Liikennekeskuksen toimipaikka:

puhelin 0200 2100 (pvm)

Ilmoitukset tien kunnosta, kunnossapidosta ja liikenteen ongelmista ympäri vuorokauden voi tehdä Tienkäyttäjän linjalle 0200 2100

Tietoa tiestöstä ja liikenteestä välitetään internetin, radion, television, teksti-TV:n (s. 410-416), palvelualueiden tiedotuspisteiden ja lehdistön kautta - tulevaisuudessa myös suoraan ajoneuvopäätteisiin.

Keväisin ilmestyy Tietyökartta, jossa tietöiden lisäksi on paljon muutakin tiellä kulkijalle hyödyllistä tietoa.

Ks. myös Liikennekeskuksen sivut!

Sähköposti:
helsinki.liikennekeskus@tiehallinto.fi
turku.liikennekeskus@tiehallinto.fi
tampere.liikennekeskus@tiehallinto.fi
oulu.liikennekeskus@tiehallinto.fi

paluu