Sijaintisi: [FI]  Etusivu > Tiehankkeet > V12 Lahden eteläinen kehätie > Etusivu
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lahden eteläinen kehätie

Valtatie 12 on valtakunnallinen ja seudullinen itä-länsisuuntainen päätieyhteys, joka nykytilanteessa kulkee Lahden kaupungin keskusta-alueen läpi. Se sijoittuu keskelle Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin rakennettua aluetta. Liikenteen lisääntyessä nykyinen valtatie palvelee entistä heikommin valtakunnallista ja seudullista itä-länsisuuntaista liikennettä. Uusi kehätie on välttämätön liikenneverkon ja yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta. Nykyistä valtatietä ei voida kehittää liikenteen kasvun edellyttämällä tavalla päätieverkolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.


Valtatie 12 on Lahden kaupunkiseudun itä-länsisuuntainen päätie.

Maankäytön ja valtatieliikenteen välinen ristiriita

Lahden kohdalla valtatie 12 on Hollolan Salpakankaalta Joutjärvelle saakka taajama-alueella ja sivuaa myös kaupungin keskusta-aluetta. Nopeusrajoitus on 50-70 km/h ja tiellä on runsaasti valo-ohjattuja tasoliittymiä. Maankäytön vaatima tiheä liittymäväli haittaa seudullisen ja pitkämatkalaisen liikenteen sujuvuutta. Vilkas valtatieliikenne puolestaan aiheuttaa häiriöitä ympäristölle. Merkittäviä riski- ja haittatekijöitä ovat mm. pohjavesien pilaantumisriski, melu, pakokaasupäästöt ja estevaikutus.

Uusi eteläinen kehätie

Valtatie 12 on esitetty rakennettavaksi kokonaan uuteen paikkaan ns. eteläisenä kehätienä Hollolan Soramäen ja valtatien 4 välillä. Eteläisen kehätien kehittämisvaihtoehtoina on tutkittu Launeen linjausta vuonna 2002 laaditun yleissuunnitelman mukaisena ja Renkomäen linjausta nyt laaditun alustavan yleissuunnitelmatarkastelun perusteella. Samalla vaihtoehtojen liikenteelliset perusteet ja ympäristövaikutukset on päivitetty.

15.06.2005


 
 
Sisältö
 
     
   Esitteitä (pdf)
  
   Vaihtoehtojen vertailu 2005
   (940 kt)

   Renkomäen linjausvaihtoehto
   (1365 kt)
.
. .