Sijaintisi: [FI]  Etusivu > Tiehankkeet > V12 Lahden eteläinen kehätie > Hankkeen sisältö
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lahden eteläisen kehätien aikaisemmat suunnitteluvaiheet
 
Yleissuunnitelman tarkistus, 1991

Yleissuunnitelman tavoitteena oli löytää ympäristövaikutuksiltaan, maankäytön ja liikenteen kannalta hyväksyttävä ratkaisu ohikulkutieksi. Lähtökohtana oli kuitenkin edelleen Launeen kautta kulkeva vaihtoehto.

Ympäristövaikutusten arviointi, 1996

Ympäristövaikutusten arviointi tehtiin vuonna 1996 voimassa olleen YVA-lain edellyttämällä laajuudella ja tarkkuudella. Arviointiselostuksessa kaikki valtatien 12 vaihtoehdot todettiin ympäristön kannalta toteuttamiskelpoisiksi.

Ympäristövaikutusten arviointia täydennettiin luonnonympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnin osalta ekoriskikartoituksella kesällä 1996.

Liikenneselvitys, 1996

YVA:iin liittyvä liikenteellinen selvitys, jossa arvioitiin eri vaihtoehtojen liikenteellisiä vaikutuksia.

Ideasuunnitelma Lahden kaupungin alueelta, 1998

Ympäristövaikutusten arvioinnin ja hankkeen ympärillä käydyn keskustelun pohjalta Launeen linjausvaihtoehdon suunnitelma tarkistettiin vastaamaan nykyajan ympäristöllisiä ja liikenteellisiä tavoitteita.

Lahden eteläisen kehätien yleissuunnitelma ja siihen liittyvät selvitykset:

Eteläisen kehätien Launeen linjausvaihtoehdon mukaisessa yleissuunnitelmassa tarkennettiin ideasuunnitelman ratkaisuehdotuksia ja täydennettiin vaikutustarkasteluja.
  • Valtatie 12, Lahden eteläinen kehätie, Yleissuunnitelma, 2002
  • Valtatie 12, Lahden eteläinen kehätie, Ympäristövaikutusten selvitys, 2002
  • Valtatie 12, Lahden eteläinen kehätie, Tutkitut vaihtoehdot ja niiden vaikutukset, 2002
  • Valtatie 12, Lahden eteläinen kehätie, Lahden katuverkon kehittäminen, Liikenne-ennusteet ja verkolliset vaikutustarkastelut, 2002
  • Valtatie 12, Lahden eteläinen kehätie, Liipolan tunneli, rakennetekninen yleissuunnitelma, 2002

Lahden kaupunki:
  • Eteläisen kehätien osayleiskaava, luonnos 2003

Viimeisimmät selvitykset 2005:
  • Valtatie 12, Lahden eteläinen kehätie, Renkomäen linjausvaihtoehto, 2005
  • Valtatie 12, Lahden eteläinen kehätie, Vaihtoehtojen vertailu 2005

 
  Sivun ylälaitaan
 
 
Sisältö
 
     

 
Lisätietoja
 
     
.
. .