Sijaintisi: [FI]  Etusivu > Tiehankkeet > V12 Lahden eteläinen kehätie > Hankkeen sisältö
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lahden eteläinen kehätie, Renkomäen vaihtoehto
 
Valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien Renkomäen linjausvaihtoehtoa on tutkittu alustavan yleissuunnitelman tarkkuudella. Tavoitteena on ollut päivittää tien sijainti liittymäratkaisuineen karttatarkkuudella.
Renkonmäen linjausvaihtoehdon alustava yleissuunnittelu käynnistyi joulukuussa 2004. Sen lähtökohtana oli aikaisempi Renkomäen vaihtoehdon mukainen tielinjaus, jota tarkennettiin mm. ideoimalla uusia ramppi- ja liittymäratkaisuja. Keskeisenä suunnitteluvaiheena oli Renkomäen eritasoliittymän suunnittelu. Suunnitelman keskeisenä lähtökohtana on ollut melu-, päästö- ja pohjavesiongelmien sekä estevaikutuksen ja muiden ympäristöhaittojen minimoiminen.


Lahden eteläinen kehätie välillä Soramäki-Renkomäki, valtatie 4 ja liikenne-ennuste vuodelle 2020, (yhteensä noin 11,5 km). Klikkaa karttaa, niin saat sen isompana.

Yleissuunnitelman tarkennukset

Hollolan Soramäen ja valtatien 4 välille suunnitellun Lahden eteläisen kehätien Renkomäen vaihtoehdon kokonaispituus on noin 11,5 km. Renkomäen vaihtoehdon lähtökohtana on ollut taajama-alueen ulkopuolinen, korkealuokkainen valtatie, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h. Päätieyhteyksillä on sovittu käytettäväksi uusia poikkileikkaustyyppejä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Soramäestä Okeroisiin kehätien poikkileikkaustyyppinä on ohituskaistatie. Okeroisista Renkomäkeen poikkileikkaukseksi on esitetty keskikaiteellista poikkileikkausta, jossa eritasoliittymien ramppikaistat yhdistetään toisiinsa.


Renkomäen vaihtoehdon poikkileikkaustyypit. Klikkaa isommaksi.

Renkomäen vaihtoehtoon sisältyy Launeen katuyhteyden tarkastelu Lahden kaupungin yleiskaavan mukaisesti. Katuyhteydellä turvataan Launeen kaupunginosan liikenteellinen saavutettavuus.

Tuomenojalla tien korkeusasemaan on vaikuttanut Tuomenojan asuntoalueen läheisyys. Tien linjaus maaston notkelmaa pitkin mahdollistaa kehätien luontevan linjauksen Renkomäkeen. Tien alhainen tasaus vähentää osaltaan liikenteen meluhaittoja.

Renkomäen eritasoliittymäksi esitetään ratkaisua, jossa pääsuunnat kehätien ja valtatien välillä ovat mahdollisimman joustavat. Muut liikennevirrat liitetään Renkomäen nykyisen eritasoliittymän risteyssillan paikalle rakennettavan kiertoliittymän kautta. Liittymän kautta Renkomäen ja Orimattilan suunnat saavat sujuvat yhteydet niin kehätielle kuin valtatielle 4. Nyt esitetty liittymä mahdollistaa päätieverkon ja maankäytön kytkeytymisen toisiinsa samassa liittymässä.

Launeen kehäkatu

Launeen kehäkatu on uusi, Lahden yleiskaavan mukainen länsi-itäsuuntainen kokoojakatu Okeroisista Launeelle. Launeen kehäkatua tarvitaan Launeen alueen liikenneverkon toimivuuden turvaamiseksi. Katulinjaukselle on haettu paikka maasto-olosuhteiden mukaan. Kadun mitoitusnopeus on 60 km/h.


Suurennuskuva. Klikkaa suuremmaksi. (pdf 6477 kt)


 
  Sivun ylälaitaan
 
 
Sisältö
 
     

 
Lisätietoja
 
     
.
. .