Sijaintisi: [FI]  Etusivu > Tiehankkeet > V12 Lahden eteläinen kehätie > Lähtökohdat ja nykytilanne
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lähtökohdat ja nykytilanne
 
Valtatie 12 on itä-länsisuuntainen valtatie Kouvolasta Lahden ja Tampereen kautta Raumalle. Lahden kaupunkiseudulla se on samalla keskeinen seudullinen sisääntulotie Lahteen niin lännestä kuin idästäkin. Valtatie palvelee merkittävästi myös Lahden kaupunkiseudun sisäistä liikennettä. Vaikka valtatietä on kehitetty voimakkaasti koko kaupunkiseudun alueella, tien palvelutaso on jo nykyisellään heikko. Erityisesti liittymien toimivuus heikkenee Lahden keskustaa lähestyttäessä.
Valtatie on ollut kokonaan Tiehallinnon ylläpitämä 1.7.1999 lähtien, kun kaupungin vastuulla ollut Hämeenlinnantien ja Mannerheiminkadun katujakso välillä Kärpänen – Iso-Paavolantie muutettiin yleiseksi tieksi.

Liikennemäärät kasvavat

Valtatien 12 liikennemäärät Salpakankaan ja Lahden Mytäjäisten välillä nykytilanteessa (keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä, ajoneuvoa/vuorokausi, molemmat suunnat yhteensä) ovat 16100-37000 ajoneuvo/vuorokausi. Hämeenlinnantie Mytäjäisten länsipuolella on Lahden seudun liikenteellisesti vilkkain paikka (37 000 ajon./vrk). Raskaan liikenteen osuus on noin 10 - 11 %. Liikenne-ennuste vuodelle 2020 nykyverkolla samalla osuudella vaihtelee 23100-44800 ajoneuvoa/vuorokausi.


Nykyverkon liikenne-ennuste 2020. Klikkaa suuremmaksi.

Lahden eteläisen kehätien suunnittelulle asetettiin tavoitteiksi:
  • Valtatien 12 kehittäminen valtakunnallisesti merkittävänä päätienä Lahden alueella ja valtatien palvelutason parantaminen.
  • Ydinkeskustan kehittämismahdollisuuksien tukeminen ja nykyaikaisen keskustan kehittäminen.
  • Lahden kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tukeminen.
  • Tien sovittaminen parhaalla mahdollisella tavalla maisemaan ja kaupunkikuvaan.
  • Valtatien liikenteestä aiheutuvan pohjavesien pilaantumisriskin vähentäminen.
  • Melu- ja päästöongelmien ratkaiseminen ohjearvojen mukaisesti ja melu- ja päästöhaittojen vähentäminen nykyisen valtatien varressa.
  • Raskaan liikenteen ja vaarallisten aineiden siirtäminen pois nykyiseltä valtatieltä.

Ympäristölliset tavoitteet korkealla

Suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on ollut melu-, päästö-, pohjavesiongelmien sekä estevaikutuksen minimoiminen. Keinoina ovat esimerkiksi pohjavesisuojaukset, vihersuojavyöhykkeet, rakenteiden sovittaminen maisemaan, riittävät poikittaisyhteydet tai meluesteet. Lisäksi Kujalan (valtatien 4) liittymän ja muiden eritasoliittymien kytkemisestä katuverkkoon on esitetty uusia ramppi- ja liittymäratkaisuja. Myös kevyen liikenteen poikittaisyhteyksien ym. järjestelyjen sujuvuutta ja kattavuutta on kehitetty.

 
  Sivun ylälaitaan
 
 
Sisältö
 
     

.
. .