Här är du: [SV] Startsida > Nyttigt > Vägkarta
 
       
 
Trafik- och regionförvaltningen förnyades 1.1.2010.   Trafikverket bildas av Banförvaltningscentralen samt en del av Sjöfartsverket och Startsida. Vägdistrikten överförs till närings-, trafik- och miljöcentralerna. De nya ämbetsverken   www.trafikverket.fi  
www.ely-centralen.fi
 
    Startsida
    Aktuellt
    Trafikinformation
    Service
    Trafikantinfo
    Vägprojekt
    Väghållning
    Startsida
   


  

Bilistens vägkarta
 

Vägkartan, som finns på Trafikverkets webbsidor, baserar sig på "Bilistens vägkarta". Kartan har indelats i 80 delkartor för att underlätta användningen. Kartan är ursprungligen i skala 1:800 000. Varje ruta omfattar 100x100 km (utom ruta 19r), men delkartorna överlappar varandra i kanterna med 10 km. Detta betyder att den egentliga delkartans storlek är 80x80 km. Kantskalans intervall är 10 km.

Bruksanvisning

  • Den önskade kartan väljs genom att föra musknappen till den valda rutan (och trycka ner musens vänstra knapp). Kartan öppnas i storleken 625x625 pixel.
  • Genom att klicka med musen på den öppnade delkartan öppnas kartan i storleken 1250x1250 pixel.
  • Genom att klicka med musknappen på kartan på nytt återgår den till mindre storlek.
  • Man kan röra sig från en delkarta till en annan med knapparna under kartan.
  • Knappen ' i ' för tillbaka till den här sidan.

Storleken på de enskilda delkartorna varierar mellan 11 och 250k.

Nyttjanderätter
Kartmaterialet © Affecto Finland Ab, Tillstånd L4356. Materialet är från år 2005. Det är förbjudet att länka och kopiera eller vidareanvända den här sidan, kartan och delkartan från Startsidas webbplats. För offentlig användning av kartan behövs tillstånd av AffectoGenimap Ab.